HAKYNDAUS

2011-nji ýylda döredilen GIENI, dünýädäki kosmetika öndürijileri üçin dizaýn, önümçilik, awtomatlaşdyryş we ulgam çözgüdi bilen üpjün edýän hünärmen kompaniýadyr.Pomada, poroşokdan, maskarasdan dodak ýalpyldawuklaryna, kremlerden göz kirpiklerine we dyrnak laklaryna çenli Gieni galyp, material taýýarlamak, ýylatmak, doldurmak, sowatmak, gysmak, gaplamak we bellik etmek proseduralary üçin çeýe çözgütleri hödürleýär.

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SUBMIT